SIDEN OPPDATERT: 06.02.2022

Sidene er ment å ta for seg spesielt Lyderhorn Borettslag, starten på utbyggingen på 70-tallet og fram til i dag. Derfor hadde det vært hyggelig å motta informasjon, bilder, videoer og annet som kan fylle sidene. Se Privacy-Policy for sidenes rettningslinjer.

Bruk email adressen: visombori@loddikken.com, inntil videre... eller kontakt Webmaster på Facebook


Loddefjord

Første ledd i navnet Loddefjord (Lodde) er visstnok norrønt lǫfðar-, som kan være beslektet med ordet lof, 'ros', eller ljúfr, 'kjær', og sikter til rik fiskefangst eller at navnet Loddefjord må sees i sammenheng med navnet Lyderhorn. Bergens eller Bjørgvins Kalvskinn er en kirkelig jordebok fra ca. 1350. Her kalles Lyderhorn "lofðar horne". Vi ville kanskje skrive Lofðarhornet og navnet kan ha betydd "hornet (fjellet) ved Lofðar", og "Lofðar" var kanskje det opprinnelige navnet på Loddefjord

Loddefjord ligger i Laksevåg bydel i Bergen kommune, 9 kilometer vest for Bergen sentrum, og var tidligere en egen bydel. Loddefjord er en drabantby som vokste frem tidlig på 1970-tallet, og fremstår i dag som et tettbebygd område av næringsområder, blokker, rekkehus og villaområder med bydels- og kjøpesenteret Vestkanten som sentrum. Loddefjord holder badelandet Vannkanten, og fikk i 2007 ny ishall.

Det utvidete Loddefjord-begrepet kalles ofte Bergen Vest, og omfatter de vestlige delene av Laksevåg bydel, med områdene Bjørndal, Loddefjorddalen, Vadmyra, Hetlevik, Mathopen, Håkonshella, Alvøen, Drotningsvik, Godvik, Olsvik og Kjøkkelvik med tilhørende skog, fjell og innsjøområder. Loddefjord utgjør de deler av byen som ligger vest og sør for byfjellet Lyderhorn, og er omgitt av sjø i sør, vest og nord.

Les mer på: https://no.wikipedia.org/wiki/Loddefjord


HA EN FIN DAG

Siden er nystartet og under arbeid...

Vår i Loddefjord 2021 Foto:VPM